חומרים כלליים לפרק ראשון

///חומרים כלליים לפרק ראשון

דפי עבודה

לפניכם שלוש חוברות עבודה על כל פרק א’. חוברות אלו יכולות לשמש כחוברות לעבודה עצמית (בכיתות חזקות) או כדפים מלווי שיעור. […]