חומרים כלליים לפרק ראשון

///חומרים כלליים לפרק ראשון

מצגת מסכמת – לפרקים א,ב,ו,ה

גלגל החיים או קו חסר משמעות

קטע מתוך "מלך האריות" החדש, שלא הופיע בסרט המקורי, המדגיש את ההבדל בין תפיסות עולם ביחס למשמעות החיים. יש ללחוץ על התמונה כדי לפתוח את הסרטון.