קול דודי דופק

קול דודי דופק – מערך שיעור

מערך שיעור הכולל הפעלות מגוונות, הממחיש את האירועים ההיסטוריים שקדמו להקמת המדינה, שהרב סולובייצ'יק רואה בהם "שש דפיקות" של הקב"ה.